Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται στην οδό Λιοσίων λόγω έργων, μέχρι και το τέλος Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 25.01.2021 έως 25.03.2021, σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ρόδου, έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Χρηστίδου και από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καζάζη, έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Τζιβανοπούλου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ, από το πλάτος του οδοστρώματος, που κάθε φορά θα παραμένει ελέυθερο.